1 of 5

A.T.30 Backpack Black/Yellow

A.T.30 Backpack Black/Yellow

355,000 ₮
355,000 ₮ 355,000 ₮
Sale Түр дууссан

Уулын үүргэвч

  • Цахилгаанай хоёр тасалгаа, хажуугийн хоёр торон халааастай
  • Нуруунаас үүргэвчийг хөндий байлгаж амсьгалуулах үүрэгтэй хотгор хэлбэрийн карбон оруулгатай
  • Үүргэвчийг бүрэн халхлах борооны цув мэт бүрхүүл дагалдана
  • Усны систем байрлуулах хавтас, соруулны сүвтэй
  • Хуйлсан гудас, мишок зэргийг барьж бэхлэх гогцоотой
Жин: 1100гр